Mahmud II značenje

Mahmud II (1785–1839), tur. sultan od 1808., posljednji iz dinastije Osmana Osvajača. Reformama htio sanirati državu; likvidirao janjičare i reorganizirao vojsku po eur. uzoru. Priznao 1829. obnovljenu Grčku, 1830. proširio autonomiju Srbije, a 1833. priznao nasljednu dinastiju Mehmeda Alije u Egiptu.