Mahfuz značenje

Mahfuz, Nagib (Naguib Mahfouz ili Nagīb Mahfūdh) (1911-2006), egip. književnik. Pisao kratke priče, eseje, drame i romane. Trilogija Između dva zamka, Zamak čežnje i As-Sukariyya; Lopov i psi; Igra sudbine; Saga o bijednicima; Novi Kairo. Nobelova nagrada 1988.