Mahāvastu značenje

Mahāvastu (sanskrt.: veliki događaj), Budhin životopis, nastajao od ← 2. st. do 2. st.; preradba legende u duhu mahāyānskoga (budizma).