Mahānadi značenje

Mahānadi, rijeka na Dekanskom poluotoku, sr. Indija; duga 885 km, utječe u Bengalski zaljev. Hidroelektrana; natapanje.