Magreb značenje

Magreb (arap. el maghrib: zapad), naziv za zemlje S Afrike koje su sačinjavale zapadni dio arap. carstva (danas Tunis, Alžir, Maroko). Stanovnici su pretežito Arapi i Berberi.