Magon značenje

Magon (? do ← 3. st.), kartažanski vojskovođa; Hanibalov i Hazdrubalov brat. Pobijedio ga Scipion Afrički ← 206.