magnetokemija značenje

magnetokemija, grana fizikalne kemije koja proučava odnose između magnetizma i kem. građe tvari.