magnetohidrodinamika značenje

magnetohidrodinamika, moderna grana fizike koja proučava svojstva ioniziranih plinova (plazme).