magla značenje

magla, vodene kapljice ili kristalići leda koji lebde u zraku i smanjuju vidljivost u prizemnom sloju atmosfere na manje od 1 km.