magistrala značenje

magistrala (lat.), gl. linija (cesta, želj. pruga, el. vod i dr.).