madžarski jezik značenje

madžarski jezik, jezik ugarskoga ogranka ugrofin. grane uralske jezične porodice, po tipu je aglutinativan; o. 14 mil. govornika (o. 10 mil. u Madžarskoj). Pisani spomenici od 13. st. dalje.