Madžari značenje

Madžari, ugrofinski narod naseljen u sr. Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika). Izvan Madžarske žive u Rumunjskoj (1 431 807), Slovačkoj (520 528), Srbiji (293 299, od toga većina u Vojvodini), Ukrajini (156 566), Austriji (40 583), Hrvatskoj (16 595) i Sloveniji (6243). Ima ih i u zemljama Z Europe, Izraelu, Sjevernoj i Južnoj Americi. Pretežito rimokatolici. – S područja između Volge i Dona doselili potkraj 9. st. u sr. Podunavlje, gdje su se izmiješali sa starijim stanovništvom (Slavenima, Avarima, Jazigima). Od Nijemaca i Slavena preuzeli su mnoge elemente materijalne kulture.