Madurai značenje

Madurai (do 1949. Madura), grad u državi Tamil nadu, JI Indija; 922 913 st. Jako kult. i vjersko središte (Śivin hram, 17. st.). Sveuč. Snažna pamučna ind.; proizvodnja duhana, šećera, prijevoznih sredstava.