Madras značenje

Madras (tamilski Cennai), gl. grad sav. države Tamil nadu, na Koromandelskoj obali, Indija; 3 795 000 st. (šire područje 5,4 mil. st.). Sveuč. (1857). Pamučna, tekst., kem. ind., strojogradnja. Jedna od najprometnijih luka i najveće želj. čvorište J Indije.