Madonna značenje

Madonna (pr. ime Maria Louise Veronica Ciccone) (1958), am. pjevačica pop-glazbe i film. glumica.