madera značenje

madera (port. madeira, preko tal.), vrsta jakoga slatkog vina s otoka Madeire (Portugal).