Madeira značenje

Madeira, rijeka u S Brazilu, najveći desni pritok Amazone, Južna Amerika, dug 3350 km; nastaje spajanjem rijeka Mamoré i Beni; utječe u Amazonu kraj Manáusa. Plovna o. 1300 km.