Maclean značenje

Maclean, Fitzroy (1911–96), brit. diplomat i političar; šef brit. vojne misije pri Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske i partiz. odreda Jugoslavije (1943–45). Istočni pristupi; Osporena barikada.