Machiavelli značenje

Machiavelli, Niccolò (1469–1527), tal. polit. teoretičar i književnik. Na visokim položajima u Firentinskoj Republici do njezina pada (1513), zatim u nemilosti. U glasovitom djelu Vladar daje upute vladaru kako da osvoji i zadrži vlast. Zbog bezobzirne otvorenosti kojom to čini (odijelio je moral i etiku od politike), djelo je bilo osuđeno kao nemoralno i bezbožno te stavljeno (1557) na Indeks Crkve, a pojam makijavelizam dobio je krajnje pejorativno značenje. Njegova satirična komedija Mandragola jedna je od najboljih komedija tal. renesanse.