Macan značenje

Macan, Trpimir (1935), hrv. povjesničar i leksikograf; bavi se hrv. poviješću i pov. kritikom. Sintetičar, autor knjiga Povijest hrvatskog naroda; Miho Klaić; A Short History of Croatia (prev. na njemački i danski). Gl. urednik Hrvatskoga biografskog leksikona Leksikografskoga zavoda.