Mac-Mahon značenje

Mac-Mahon, Marie Edmé Patrice Maurice, comte de (1808–93), maršal Francuske; pobjednik kraj Magente 1859; poražen u Franc.-pruskom ratu kraj Sedana 1870., ugušio Parišku komunu 1871; predsj. republike 1873–79.