Mabuse značenje

Mabuse, nadimak flam. slikara Jana Gossaerta.