Mably značenje

Mably, Gabriel Bonnot de (1709–85), franc. filozof i povjesničar; pozivajući se na prirodno pravo, zalagao se za uspostavljanje pravde i jednakosti među ljudima. Europsko javno pravo.