Lys značenje

Lys, (Liss) Johann (o. 1597–1629), njem. barokni slikar; autor nekonvencionalnih prikaza pučkoga života i djelâ s mitol. i erotičkom tematikom. Vojnik i djevojka; Seljačka tučnjava.