Luzitanci. značenje

Luzitanci. 1. Iberski narod, u ant. doba naseljen na zapadu Pirenejskoga poluotoka. Ratovali protiv Rimljana (← 192. do ← 139); → Virijat. 2. Naziv za Portugalce; naslov glasovitoga epa L. de Camõesa.