Lužički Srbi značenje

Lužički Srbi (Lužičani, Vendi, Sorabi; vlastiti naziv Serbja; njem. Sorben, Wenden), slav. narod (o. 60 000 pripadnika) u porječju Spree (Gornja i Donja Lužica, njem. Ober- und Nieder-Lausitz), Njemačka; ostatak nekadašnjega slav. pučanstva između Odre i Labe koje su u 10. st. Nijemci dali pokrstiti i nastojali germanizirati. Gornja Lužica potpala je 1018. pod Poljsku, zatim pod Meissen, koji je 1136. zavladao i Donjom Lužicom. Potom su obje Lužice pod vlašću Češke, Brandenburga i Saske, te Pruske (osim saskoga dijela Gornje Lužice). U 19. st. jača nac. svijest (osnovana Maćica serbska); progonjeni za nacizma; od 1945. L. S. uživaju određenu kult. autonomiju.