lužička kultura značenje

lužička kultura, srednjoeur. kultura kasnoga brončanoga doba; neki je pripisuju Ilirima, a neki Slavenima (J. Kostrzewski).