Lusaka značenje

Lusaka, gl. grad i privr. središte Zambije; 1 084 703 st. Sveuč. (osn. 1965). Prehr., kožarska, duhanska i cementna ind. Međunarodna zračna luka.