Lüneburger Heide značenje

Lüneburger Heide, dio sjevernonjem. nizine između rijeka Aller na J i Labe na S, Njemačka; o. 7400 km2. Brežuljkast kraj glacijalnoga podrijetla zaštićeno je područje. Vrištine pretvorene u plodno tlo (uzgaja se zob, šeć. repa, krumpir); govedarstvo. Ležišta nafte i soli. Gl. naselja Lüneburg, Celle, Uelzen.