luminancija značenje

luminancija (lat.), svjetlost, fizička veličina svjetlosnoga toka po jedinici površine.