Luketich značenje

Luketich, Bernard (1931), hrv. kult. djelatnik; djelovao u iseljeništvu. Predsjednik Hrvatske bratske zajednice u SAD-u od 1978.