Luka značenje

Luka, sv. (1. st.), evanđelist, liječnik iz Antiohije, pratilac apostola Pavla; pripisuje mu se autorstvo trećega Evanđelja (najmlađe i najobuhvatnije od sinoptičkih evanđelja; o. 80. god.) i Djela apostolskih pisanih grč. jezikom. Prema legendi slikar, naslikao lik Blažene Djevice Marije. Zaštitnik liječnika i slikara. Umro kao mučenik u Beociji. Prikazivan ikonografski (simbol krilati bik).