Ludolf značenje

Ludolf, Hiob (1624–1704), njem. orijentalist; istraživač etiopskoga (staroga crkv. jezika geez i amharskoga) jezika.