Lučić značenje

Lučić, Josip (1924–94), hrv. povjesničar. Istraživao dubrovačku povijest. Povijest Dubrovnika od VII stoljeća do godine 1205; Spisi dubrovačke kancelarije; Hrvatski povijesni zemljovidi.