Lubumbashi značenje

Lubumbashi (do 1966. Elisabethville), upravno središte pokrajine Katanga, DR Kongo; 851 381 st. Sveuč. (osn. 1955). Središte bogatoga rudarskog kraja (bakar). Obojena metalurgija, kovinska, prehr. ind. Ubraja se u najmodernije gradove Afrike. Međunarodna zračna luka.