Lualaba značenje

Lualaba, rijeka u JI dijelu Konga DR, gl. izvorišni krak Konga, duga 2100 km. Važan prometni put Shabe (Katanga); plovna uzvodno od Stanleyevih slapova (942 km). Hidroelektrane.