lozovača značenje

lozovača, rakija proizvedena destilacijom prevrelih droždina (tropa) od svježega grožđa.