Lovrenčić značenje

Lovrenčić, Ivan (1917–2003), hrv. slikar i grafičar; izražajnim crtežom gradi kompozicije simbolična i fantastična sadržaja.