Lovrečina značenje

Lovrečina, ranokršć. arheol. nalazište kraj Postira na Braču.