Louisiade značenje

Louisiade, otočna skupina u Melaneziji, JI od Nove Gvineje (Papua nova gvineja); o. 2200 km2 (100 većih i manjih otoka); 16 500 st.