Lošinj, Mali značenje

Lošinj, Mali, grad, luka i turističko središte na otoku Lošinju; 6296 st. Brodogradnja, tvornica ribljih konzervi.