Lorenzo Monaco značenje

Lorenzo Monaco (pr. ime Pietro di Giovanni) (o. 1370–1423/24), tal. gotički slikar i iluminator; radio u idealističkom duhu firentinske i sienske škole.