Lombardo značenje

Lombardo, obitelj tal. renesansnih kipara i graditelja u Veneciji. Najistaknutiji je Pietro (1435–1515) koji gradi palače, crkve i nadgrobne spomenike duždeva (pal. Vendramin-Calerghi; crkva Sta Maria dei Miracoli). S njim su surađivali i njegovi sinovi Tullio (1455–1532) i Antonio (1458–1516).