Lombardija značenje

Lombardija, regija uz sr. tok rijeke Pada, S Italija; 23 861 km2, 8 922 463 st. Plodno, industrijski razvijeno i gusto naseljeno područje. Turizam. Upravno središte Milano. – Od ← 222. pod Rimom; od 6. st. pod Langobardima (po njima dobila i ime); od 8. st. u sastavu franačke države, a od 10. st. Rimsko-njem. Carstva. Od 1535. u vlasti Španjolske; 1713. pripala Habsburgovcima; 1848–49. žarište oslobodilačke borbe protiv Austrije; 1859. dio Kraljevstva Sardinije te 1861. Italije.