lokator značenje

lokator (lat.), elektronička naprava za otkrivanje objekata i utvrđivanje njihova položaja, smjera i brzine gibanja (npr. radar, PEL) s pomoću radio- ili ultrazvučnih valova.