lokalitet značenje

lokalitet (novolat. preko njem.). 1. mjesto, predio, kraj; 2. govorna ili neka druga osobitost određenoga kraja.