logistika značenje

logistika (grč.). 1. Oblik simboličke logike za koju je karakterističan program izvođenja matematike iz logike; sinonim za matematičku logiku uopće. 2. (franc.), organizacija opskrbe voj. jedinica u miru i ratu.