lobi značenje

lobi (od engl. lobby: predvorje parlamenta, kuloari), interesna skupina ili pojedinci (lobisti) koji u svoje ili naručiteljevo ime, različitim sredstvima (nudeći najčešće novac, ili dr. koristi), nastoje utjecati na odluku vlasti; skupina za pritisak.