lobelija značenje

lobelija (Lobelia), tropski biljni rod iz por. lobelija; am. vrsta L. inflata sadrži alkaloid lobelin i služi za liječenje astme. Ime prema lat. prezimenu Lobelius flamanskoga botaničara M. de l’Obela.