lob značenje

lob (engl.), prebačaj protivničkoga igrača loptom tako da je ovaj ne može dosegnuti reketom, rukama ili glavom.